Ακολουθεί λίστα με τις δημοσιεύσεις όπου έχω συμβάλει. Πατήστε στους διαθέσιμους κόμβους για να διαβάσετε τα άρθρα.Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτική

* Kolovos, A., and G. Christakos, “Statistical Tools in Renewable Energy Modeling: Physical Based, Non-Separable Spatiotemporal Covariance Models”. Proceedings of the Energy and Environmental Modeling EcoMod Conference, Moscow, Russian Federation, September 13-14, 2007.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 788 KB).

Πρακτικά Συνεδρίων και Αναφορές

* Kolovos, A., D. T. Hristopulos, G. Christakos, and M. L. Serre, “Spatiotemporal Covariance Functions From Physical Models”, Proceedings of the 1st International Conference on the Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Chania, Crete, Greece, June 7-9, 2004.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 106 KB).

* Modis, K., Sofianos A., and A. Kolovos, “Bayesian Maximum Entropy Solution of the Stochastic Axisymmetric Displacements Problem Around an Excavation, in Light of Site-Specific Information”, Proceedings of the 1st International Conference on the Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Chania, Crete, Greece, June 7-9, 2004.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 139 KB).

* Kolovos, A., G. Christakos and M. L. Serre, “Visual representations of non-separable spatiotemporal covariance models”, CASE News, Winter 2003.

* Christakos G., A. Kolovos, M. L. Serre, and F. M. Vukovich, “Generating High Spatial Resolution Analyses of SBUV Stratospheric Ozone for Calculating the Tropospheric Ozone Residual (TOR)”, Proceedings of the IEEE/IGARRS 2003, Toulouse, France, July 21-25, 2003.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 933 KB).

* Christakos G., A. Kolovos, A. Chandra, M. L. Serre, and F. Vukovich, “Global mapping of Ozone distribution using soft information and data from TOMS and SBUV instruments on the Nimbus 7 satellite”, Proceedings of GeoENV IV - Geostatistics for Environmental Applications, Barcelona, Spain, November 27-29, 2002.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 160 KB).

* Christakos, G., A. Kolovos, M. L. Serre and F. Vukovich, “Total Ozone Mapping by Integrating Data Bases From Remote Sensing Instruments and Empirical Models”, IEEE Trans. on Geosc. and Rem. Sensing, 42[5], 2004, pp. 991-1008.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 1430 KB).

* Croke B., N. Cleridou, A. Kolovos, I. Vardavas, and J. Papamastorakis, “Water resources in the desertification threatened Messara Valley of Crete: estimation of the annual water budget with a rainfall-runoff model”, J. Env. Model. and Softw., 15[4] (2000), pp. 387-402.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 704 KB).

* Christakos G., and A. Kolovos, “A study of the spatiotemporal health impacts of the ozone exposure”, J. Exposure Anal. and Env. Epidemiol., 9 1999, pp. 322-335.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:          (PDF, 1049 KB).

* Christakos G., D. T. Hristopoulos, and A. Kolovos, “Stochastic flowpath analysis of multiphase flow in random porous media”, SIAM J. Appl. Math., 60[5], 2000, pp. 1520-1542.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 316 KB).

* Kolovos A., G. Christakos, M. L. Serre, and C. T. Miller, “Computational BME Solution of a Stochastic Advection-Reaction Equation in the Light of Site-specific Information”, Water Resour. Res., 38[12], 2002, pp.1318-1334.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 3280 KB).

* Serre M. L., A. Kolovos, G. Christakos, and K. Modis, “An Application of the Holistochastic Human Exposure Methodology to Naturally Occurring Arsenic in Bangladesh Drinking Water”, Risk Analysis, 23[3], 2003, pp. 515-528.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 466 KB).

* Kolovos, A., G. Christakos, D. T. Hristopulos, and M. L. Serre, “Methods for Generating Non-separable Spatiotemporal Covariance Models With Potential Environmental Applications”, Adv. in Water Res., 27, 2004, pp. 815-830.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 1700 KB).

* Yu, H.-L., A. Kolovos, G. Christakos, J.-C. Chen, S. Warmerdam, and B. Dev, “Interactive Spatiotemporal Modelling of Health Systems: The SEKS-GUI Framework”, J. Stoch. Env. Res. Risk Assesm.-Special Issue on Medical Geography as a Science of Interdisciplinary Knowledge Synthesis under Conditions of Uncertainty, 21[5], 2007, pp. 555-572.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:          (PDF, 1028 KB).

* Kolovos, A., “Spatiotemporal Analysis of Solar Radiation for Sustainable Research in the Presence of Uncertain Measurements”. Proceedings of the StatGIS 2009 Conference, Milos, Greece, June 17-19, 2009.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 1300 KB).

* Modis, K., Kolovos, A., and K. Vatalis, “An Application of Spatiotemporal BME Analysis to the Estimation of Rainfall in Northwestern Greece”. Proceedings of the StatGIS 2009 Conference, Milos, Greece, June 17-19, 2009.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 204 KB).

* Kolovos, A., “Everything in Its Place: Efficient Geostatistical Analysis with SAS/STAT® Spatial Procedures”. Proceedings of the SAS Global Forum 2010 Conference, Seattle, WA, April 11-14, 2010.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 643 KB).

* Kolovos, A., G. Christakos and M. L. Serre, “A BME approach to ozone exposure spatiotemporal health impacts”, ESE Notes, January 2000.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:            (PDF, 987 KB).

* Kolovos, A., A. Skupin, M. Jerrett, and G. Christakos. 2010. Multi-perspective Analysis and Spatiotemporal Mapping of Air Pollution Monitoring Data. Environmental Science & Technology, doi: 10.1021/es1013328, 44[17], pp. 6738-6744.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:          (PDF, 1.3 ΜΒ).

Η τελική δημοσίευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού σε αυτό το σύνδεσμο.

* Kolovos A., Angulo J.M., Modis K., Papantonopoulos G., Wang J.-F., and G. Christakos. 2012. Model-Driven Development of Covariances for Spatiotemporal Environmental Health Assessment. Envir Monit and Assessm, doi: 10.1007/s10661-012-2593-1.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:          (PDF, 1.6 ΜΒ).

Η τελική δημοσίευση είναι διαθέσιμη από το www.springerlink.com σε αυτό το σύνδεσμο.

* Massengil, D., and A. Kolovos, “Together At Last: Spatial Analysis and SAS® Mapping”. Proceedings of the SAS Global Forum 2012 Conference, Orlando, FL, April 22-25, 2012.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 543 KB).

* Yu, H.-L., Ku, S.-J., and A. Kolovos, Advanced Space-Time Predictive Analysis With STAR-BME. ACM SIGSPATIAL GIS 2012, Redondo Beach, CA, November 6-9, 2012.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:           (PDF, 1.6 MB).

* Angulo J.M., Yu H.-L., Langousis A., Kolovos A., Wang J.-F., Madrid A.E., and G. Christakos. 2013. Spatiotemporal Infectious Disease Modeling: A BME-SIR Approach. PLoS ONE, 8(9), pp.1-12, doi: 10.1371/journal.pone.0072168.

Διαβάστε το άρθρο αυτό:          (PDF, 1.5 ΜΒ).

* Yu H.-L., Ku S.-C., and A. Kolovos. 2014. A GIS-Based Spatiotemporal Modeling with Bayesian maximum entropy method. In: Henle K., Potts S.G., Kunin W.E., Matsinos Y.G., Similä J., Pantis J.D., Grobelnik V., Penev L., and Settele J. (eds.). Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, pp. 100-103. Pensoft Publishers, Sofia, Bulgaria.

Read the above article:          (PDF).

* Zagouras A., Kolovos A., and C.F.M. Coimbra. 2015. Objective Framework for Optimal Distribution of Solar Irradiance Monitoring Networks. Renewable Energy. Renewable Energy. 80, pp.153-165, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2015.01.046.

Διαβάστε το άρθρο στον παραπάνω σύνδεσμο.

* He J., and A. Kolovos. 2017. Bayesian Maximum Entropy Approach and Its Applications: A Review,

Stoch. Env. Res. and Risk Assess, doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00477-017-1419-7.

Διαβάστε το άρθρο στον παραπάνω σύνδεσμο.

* Hayunga D. K., and A. Kolovos. 2016. Geostatistical space–time mapping of house prices using Bayesian maximum entropy.

Intl J of Geog Information Science, doi: http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2016.1165820.

Διαβάστε το άρθρο στον παραπάνω σύνδεσμο.

* Kolovos A., Smith L. M., Schwab-McCoy A., Gengler S., and H.-L. Yu. 2016. Emerging Patterns in Multi-Sourced Data Modeling Uncertainty. Spatial Statistics: Special Issue on Emerging Patterns, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.spasta.2016.05.005.

Διαβάστε το άρθρο στον παραπάνω σύνδεσμο.